Абітурієнтам

Кафедра інформаційних технологій та кібербезпеки здійснює підготовку фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр зі спеціальності «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізаціями:

 Інформаційні управляючі системи та технології

Програми підготовки: 

  • Фундаментальна інформатика та інформаційні технології;
  • Прикладна математика та інформатика;
  • Управління інформаційної кібербезпекою;
  • Кібербезпека керуючих систем.

Інформаційні технології проектування

Програми підготовки: 

  • Системи автоматизованого проектування в машинобудуванні;
  • Комп'ютерне проектування і дизайн;
  • Розробка тривимірних моделей для виробництва та використання в мультимедійних програмах;
  • Проектування комп'ютерних інформаційних систем.

Наприкінці навчання випускники отримують відповідну кваліфікацію: бакалавр – фахівець з комп’ютерних наук, спеціаліст – інженер-програміст, магістр  - аналітик комп’ютерних систем.

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням і за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ДЛЯ  УЧАСТІ  В  КОНКУРСІ

Вступники надають сертифікати ЗНО з таких предметів:

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова або Фізика, або Історія України, або Географія

    Загальна вартість навчання на контрактній основі (для випускників шкіл) прийом 2015/16 навчального року  (денна форма навчання) за 4 роки навчання складає 42 700 грн. 
 
  Детальну інформацію можна отримати на сайті приймальної комісії ОНАХТ http://onaft.od.ua/

Адреси приймальної комісії:  вул. Дворянська, 1/3  та вул. Канатна, 112

Телефони:  (048)-712-40-88, (048)-722-80-99, (048)-718-97-09, (048)-720-91-98

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com