Про кафедру

Історія кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки почалася у 2004 році. Саме тоді наказом ректора Одеської державної академії холоду професором Притулою В.В. було створено кафедру Інформаційно-управляючих систем шляхом виділення зі складу кафедри Інформаційних систем.

Першим завідувачем кафедри став доцент, кандидат технічних наук Герега Олександр Миколайович. З моменту заснування кафедра здійснювала випуск спеціалістів зі  спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології». 

Керівником кафедри та її викладачами був обраний напрямок розвитку на основі постійної наукової роботи зі студентами: в цей час кафедрою ініційовано проведення щорічного семінару з математичного моделювання, у якому почали приймати участь співробітники та наукові діячі навчальних закладів і підприємств м. Одеси та інших міст, який подальше переріс у щорічну всеукраїнську науково-технічну конференцію «Математичне моделювання та інформаційні технології». Також у період 2006 – 2007 років кафедрою заснована низка різноманітних студентських семінарів та щорічна наукова студентська конференція, метою яких є створення діалогу між викладачами та студентами, виявлення обдарованих студентів і формування чіткої наукової спрямованості у роботі студентів на майбутнє.

Весь час існування кафедри багато уваги приділялось підготовці власних фахівців, які могли б якісно поповнити педагогічний склад кафедри за рахунок випускників спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології». Щорічно склад кафедри поповнювався власними випускниками.

У 2007 році кафедру очолив професор, доктор технічних наук Плотніков Валерій Михайлович. У 1970 році Плотніков В.М. закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю: технологія спеціальних матеріалів електронної техніки, отримав кваліфікацію: інженер електронної техніки. З 1997 року доктор технічних наук, з 2003 року – професор. Є членом-кореспондентом міжнародної академії інформатизації (асоційованим членом ООН) з 1994 р., членом-кореспондентом  академії зв’язку України по відділенню телебачення з 1993 р., автором багатьох наукових статей, навчальних посібників (зокрема, 5 публікацій були видані під грифом МОН України), автором дванадцяти патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Наприклад, є автором пристрою для зниження міжінтерференційних спотворень у системі СЕКАМ. Також входить в редакційну колегію журналу «Холодильна техніка і технологія». Під керівництвом професора Плотнікова В.М. підготовлено та захищено 3 кандидатських дисертацій.

У 2008 році за рішенням ректора ОДАХ кафедра  «Інформаційно-управляючих систем» поєдналась із кафедрою «Систем автоматизованого проектування» і професор, д.т.н. Плотніков В.М. очолив нову створену  кафедру «Інформаційних технологій». Тепер кафедра була випускаючою вже по двом спеціальностям: «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування». Кафедра інформаційних технологій стала найбільшою не тільки на факультеті, але й у всій академії. А те, що кафедра та факультет отримали однакову назву свідчило про базовість кафедри Інформаційних технологій для факультету Інформаційних технологій. Адже водночас кафедра стала найбільшою по кількості працівників, контингенту студентів, спеціальностей та спеціалізацій.

Ідучи шляхом підвищення ефективності процесу навчання, кафедра постійно поліпшувала форми і методи підготовки фахівців. У 2008 році студенткою кафедри Інформаційні технології Летіковою Іриною було створено веб-сайт кафедри, відвідування якого дозволило студентам отримувати інформацію про кафедральні новини, нові методичні матеріали та ін. Також студенти отримали можливість он-лайн консультацій, використовуючи Інтернет – технології. Потрібно зазначити, що сайт кафедри ІТ став одним з перших кафедральних веб-ресурсів академії.

У 2009 році кафедра пройшла процедуру акредитації спеціальностей «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування», а також здійснила ліцензування підготовки магістрів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології». У 2010 році в рамках акредитації було підтверджене право на випуск магістрів зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології».

31 травня 2012 року Кабінетом Міністрів України прийняте розпорядження № 334-р "Про реорганізацію Одеської державної академії холоду" (ОДАХ), за яким ОДАХ приєднується до Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ). Цей день став новою відправною точкою у історії кафедри ІТ. Тепер вона, як і вся академія холоду загалом увійшла до складу Одеської національної академії харчових технологій. Це відкрило нові горизонти для науково-методичної роботи викладачів, збільшилася кількість різноманітних внутрішньоакадемічних семінарів, олімпіад, конференцій тощо, на яких студенти та викладачі отримали можливість доповідати, обговорювати різнопланові проблеми, пробувати власні сили та вдосконалювати свої вміння та навички.

1 липня 2012 року за наказом ректора ОНАХТ до складу кафедри Інформаційних технологій увійшли дві кафедри: кафедра Графіки та кафедра Програмування. Тепер кількість працівників кафедри перевищила 30 осіб, що зробило її однією з найбільших у Одеській національній академії харчових технологій.

1 лютого 2013 ректор ОНАХТ проф. Єгоров Богдан Вікторович своїм наказом перейменував Кафедру інформаційних технологій в Кафедру інформаційних технологій та кібербезпеки. Факультет інформаційних технологій також перейменований у Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки.

В цей же час на кафедрі з’явилася нова спеціалізація «Управління інформаційною безпекою» і новий науковий напрямок - захист інформації у інформаційних системах.

У 2013 році кафедра пройшла процедуру акредитації спеціальностей «Інформаційні управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування» тепер уже у складі ОНАХТ і підтвердила право на випуски бакалаврів, спеціалістів та магістрів на найближчі 10 років.

Велика увага викладачів кафедри приділяється якісній організації навчального процесу студентів - постійно поповнюється база навчально-методичних матеріалів, оновлюються робочі програми дисциплін. Кожного семестру кафедрою видається близько 20 навчальних посібників та підручників з метою забезпечення студентів навчальним матеріалом та покращення його сприйняття. Зокрема студенти спеціальностей забезпечені не тільки методичним матеріалом по всіх навчальних дисциплінах, але й мають змогу проводити підготовку до державних іспитів та дипломного проектування за допомогою методичних вказівок, розроблених викладачами кафедри.

Активна участь викладачів кафедри у науково-дослідній діяльності суттєво підвищує не тільки їх професійний рівень, але й забезпечує більш якісну підготовку фахівців. Використання наукових досягнень у підготовці фахівців має суттєве значення для формування національних кадрів, що здатні розробляти, впроваджувати та експлуатувати нові наукоємні технології у стратегічно важливій для країни галузі технічної політики.

Багато роботи приділяється на кафедрі олімпіадам та конкурсам: за останні 5 років студенти нашої кафедри неодноразово посідали призові місця на різноманітних змаганнях з програмування та проектування. Студенти кафедри є постійними учасниками таких міжнародних турнірів і олімпіад як IT-Планета, Золотий байт, KPI-OPEN тощо. Зокрема останніми здобутками наших студентів у 2015 році стала перемога команди C++in14Days у міжнародній гумористичній олімпіаді з програмування PROGGY-BUGGY CONTEST та вихід до півфіналу Світової командної студентської олімпіади з програмування ACM ICPC (тренер к.т.н, доц.Антонова А.Р.)

Кафедра завжди виступає ініціатором різноманітних заходів, які покликані зробити життя студентів більш цікавим та пізнавальним: щорічно проводиться день кафедри, зустріч з випускниками, турнір з пошуку інформації в мережі Інтернет, день компаній ІТ міста, на протязі навчального року відбуваються лекції провідних спеціалістів з галузі ІТ.

Велика увага приділяється міжнародній співпраці, зокрема доцент Антонова А.Р. вже не перший рік є ініціатором заключення договорів про співпрацю з ВНЗ Польщі та проведення закордонного стажування студентів кафедри у університеті Інформатики (м. Лодзь, Польща). Учасники отримують дипломи Європейського фонду навчання і сертифікації (CEASC), Бидгощ, і Університету Інформатики (WSIiU), Лодзь  про проходження європейської стажування. У світлі нових вимог до фахівців з вищою освітою, проходження такого роду стажувань стає обов'язковою вимогою при прийомі на роботу в будь-яку фірму ЄС та світу

Окрім наукового керівництва, викладачі кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки ведуть виховну роботу зі студентами, а саме між ними розподілені кураторські та т’ютерські обов’язки. Із студентами проводяться співбесіди виховного характеру стосовно важливих соціальних проблем сьогодення. Це допомагає формувати не тільки гарних фахівців але й гідних членів сучасного українського суспільства. Куратори груп залюбки організовують походи в театри та музеї, проводять тематичні семінари і завжди відкриті для діалогу у разі виникнення питань зі сторони студентів.

Окремо потрібно сказати про працевлаштування випускників кафедри. Проведений аналіз за 7 останніх років говорить про те, що близько 60% випускників працевлаштовуються саме за отриманими спеціальностями і посідають різноманітні посади у сфері ІТ: розробці програмного забезпечення, 3D-проектуванні, управлінні ІС тощо. За роки існування кафедри підготовлено багато висококваліфікованих фахівців для підприємств у сфері ІТ, які успішно працюють в Україні та за її межами (у Молдові, Білорусі, Російській Федерації, Німеччині, Данії, Голландії, Франції, Ізраїлі, США тощо). Серед підприємств на яких працюють випускники кафедри ІТКБ можна назвати такі як Provectus-IT, AB Soft, Product Engine Inc, NXC, Epam Systems, Lohika Systems, Netpeak, Intersog, Luxoft, Yesgroup, Bliss Systems, «Kvazar-Micro», Backstage Entertainment Group, Blam! games studio, Odessa Commercial Sea Port, SHAPE, Noosphere Ventures, PSOFT, Arka, Одеський ЖД вокзал, компанія Тенет, українсько-американське торгове підприємство Контакт, ОАО «ОБЛЕНЕРГО», Інтернет агентство NETPROFIT, Банк Південний, АТ "Місто Банк" та багато інших. При чому є ряд прикладів успішного працевлаштування випускників кафедри за кордоном.

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com