Навчальні плани

ОКХ

Державний стандарт освітньо-кваліфікаційна характеристика напряму 0804 «Комп'ютерні науки» розроблений за освітнім рівнем "бакалавр" та затверджений Наказом Міністра № 259 від 28.04.2005 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти України з напряму підготовки 0804 «Комп'ютерні науки». Державні стандарти освітньо-кваліфікаційних характеристик спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» розроблений за освітнім рівнем "спеціаліст" (варіативна частина) робочою групою Одеської державної академії холоду згідно з рекомендаціями Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з напряму " Комп'ютерні науки " і погоджений з Департаментом вищої освіти Міністерства вищої освіти і науки України та Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України (інститутом інноваційних технологій та змісту освіти).

ОПП

Державний стандарт освітньо-професійної програми напряму 0804 «Комп'ютерні науки» розроблений за освітнім рівнем "бакалавр" та затверджений Наказом Міністра № 259 від 28.04.2005 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти України з напряму підготовки 0804 «Комп'ютерні науки». Державні стандарти освітньо-професійних програм спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» розроблені за освітнім рівнем "спеціаліст" (варіативна частина) робочою групою Одеської державної академії холоду і погоджений з Науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України з напряму "Комп'ютерні науки", Департаментом вищої освіти Міністерства вищої освіти і науки України та Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України(інститутом інноваційних технологій та змісту освіти).

 Приєднані файли
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА БАКАЛАВРА
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА МАГІСТРА
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІСТА
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАКАЛАВРА
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРА
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛІСТА
По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com