Навчальні програми

Навчальний план спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» складений робочою групою Одеської державної академії холоду за типовою формою відповідно до освітньо-професійної програми освітнього рівня “бакалавр” і міс-тить в собі нормативну та вибіркову частину. До вибіркової частини входять дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу та самостійного вибору студента. Співвідношення нормативних дисциплін та дисциплін професійно орієнтованого напрямку, дисциплін за вибором академії, а також дисциплін спеціальної підготовки студентів, закладене в навчальний план, відповідає рекомендаціям Міністерства освіти і науки. Навчальний план погоджений Науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України з напряму “Комп’ютерні науки”, Департаментом вищої освіти Міністерства вищої освіти і науки України та Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України (інститутом інноваційних технологій та змісту освіти). Копія документу додається. Графік навчального процесу та робочі навчальні плани на навчальний рік розробляються, узгоджуються і затверджуються в квітні місяці поточного навчального року на наступний навчальний рік. Розклад занять складається, узгоджується і затверджується за чотири тижні до початку навчального семестру.

Приєднані файли
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “ Зосереджені й розподілені системи управління базами даних”
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Мультимедійне програмування”
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “ Проектування комп’ютерних інформаційних систем”
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Системний аналіз і проектування комп'ютерних інформаційних систем ”
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ “Сучасні системи управління базами даних”
РОБОЧА ПРОГРАМА виробничої практики
РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної практики
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА практики студентів, що навчаються за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології»
РОБОЧА ПРОГРАМА переддипломної практики
По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com