Викладачі | Плотніков Валерій Михайлович

Плотніков Валерій Михайлович Завідуючий кафедрою ІТ

 д.т.н., професор, завідувач кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки

штатний співробітник, (безперервний стаж роботи в ОНАХТ - 9 років)

У 1970 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю інженер електронної техніки. 
Кандидат технічних наук з 1990 році. 
Дисертацію захистив на тему: “Аналіз та розробка новітних методів дослідження систем з дискретизацією стосовно до систем телебачення” , Українська державна академія зв’язку ім. О.С.Попова.
Вчене звання старшого наукового співробітника отримано в 1992 році. 
Доктор технічних наук з 1997 році. 
Дисертацію захистив на тему: «Решіткова дискретізация сигналів багатовимірних повідомлень», Українська державна академія зв’язку ім. О.С.Попова.
 У 2003 році отримав наукове звання професор кафедри вищої математики, Українська державна академія зв'язку ім. О.С.Попова .
Член-кор. Міжнародної академії інформатизації (Асоційований член ООН),
1994р.Член-кор. Академії зв’язку України по відділенню телебачення з 1993р.

З 2006р. працює в ОНАХТ на посадах: професор, зав. каф., Інформаційних управляючих систем та технологій (з 2009р. Інформаційних технологій, з 2012р. Інформаційних технологій та кібербезпеки).

Дисципліни, які викладає:
1. Дискретна математика
2.Теорія інформації та кодування 
3.Теорія прийняття рішень 
4. Математична логіка

Виданні наукові праці та навчальні посібники:

Всього 75 наукових публікацій і 12 авторських свідотств на винаходи, з них:
1. Предпосылки анализа распределения количества информации в зависимости от уровня системной организации множества объектов. – Тр. УНДІРТ, №1,Одеса,2004.
2. Дискретная математика и теория электрической связи – теоретич. база проф. подготовки специалистов цифровой связи. – Наук.пр. ОНАЗ №1, Одеса, 2004. –с.116-119.
3. Моделирование и обработка эксперимент. данных посредством анализирующих свойств семейства гауссовых вейвлетов. – Пр. УНДІРТ,№1, Одеса, 2005. – с.40-47.

Навчальні посібники:
1. Основи теорії передачи інформацїї // Конспект лекцій Ч.1, Ч.2 // ОДАХ. –2007. –с. 231.

2. Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчальний посібник, ОДАХ, 2008 – 164с., Гриф МОН України
3 Дискретна математика. Навчальний посібник, ОДАХ, 2008, 160 с. Гриф МОН України

4. Плотніков В.М., Мазурок Т.Л. Некласичні логіки нечітких даних Навчальний посібник ОДАХ. – 2011. – 181с. (N1/11-4518 від 03.06.11) = гриф МОНСМ)

5. Плотніков В.М. Математична логіка і алгебраїчні структури Навчальний посібник ОДАХ. – 2012.  253с. (Гриф МОНМС №1/11-8053 від 28.05.12)).

У 2008 році на базі Одеської національної академії харчових технологій пройшов курси підвищення кваліфікації зі стажуванням без відриву від виробництва

На кафедрі Інформаційних технологій та кібербезпеки працює з 2007 року.

Область особистих захоплень: 
дискретна математика, теорія електричного зв'язку,  теорія передачі інформації, факторний аналіз і дискретизація сигналів багатомірних повідомлень.

Електрона адреса: vmplotnik@gmail.com 

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com