Викладачі | Мазурок Ігор Євгенович

Мазурок Ігор Євгенович

Народився 27 січня 1960 року.
Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки.

Сумісник (безперервний стаж роботи в ОНАХТ – 10 років).

У 1982 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова (зараз ОНУ ім. Мечникова), 
за спеціальністю "Прикладна математика"

У 1988 році закінчив аспірантуру у Одеському національному політехнічному університеті,
Нарям - "Системи автоматизованого проектування"

У 1999 році закінчив докторантуру у Одеському державному педагогічному університеті ім. К.Д. Ушинського, нарям - "Інтелектуальні системи"

кандидат технічних наук, 
Захист відбувся 1989 року у Київськиму інженерно - будівничому інституті, 
тема: «Автоматизированное проектирование топологии Т-систем»

У 1993 році отримав наукове звання доцента.

Дисципліни, які викладає:

  • Інформаційні системи та структури да-них
  • Розподілена обробка інфо-рмації та локальні мережі
  • Теорія алгоритмів

Наукові праці та навчальні посібники виданні за останні 5 років:

Всього 65 наукових публікацій, з них:
1.Мазурок И.Е., Назаренко П.В. Интеллектуальная система моделирования сверхбольших ослуживающих комплексов с 3D-визуализацией/ Вестник Херсонского Нацио-нального технического ун-та. – 2005. вып.22 – с.183-186.
2.Мазурок И.Е., Мазурок Т.Л. Использование мобильных коммуникационных устройств в образовательных целях./ Зб. «Теорія та методика на-вчання математики, фізи-ки, інформатики». – Кривий ріг: КДПУ. – 2005. – с.175-180.
3.Мазурок И.Е., Назаренко П.В. Система інформаційного моделювання і аналізу надвеликих обслуговуючих комплексів/ Зб. «Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики». – Кривий ріг: КДПУ. – 2005. – с.125-127.
4.Мазурок И.Е. Построение формальных онтологий для интеллектуальных информационных систем/ Современные проблемы науки и образования. – Харьковский национальный ун-т. – 2007. – с.302-303.
5.Мазурок И.Е. Формальные онтологии в моделировании интеллектуальных информационно-управляющих систем/ Системні технології, №3(56).–т.2, - Дніпропетровськ, 2008. – с.170-174.
Навчальні посібники:

У 2008 році на базі Одеської національної академії харчових технологій пройшов курси Підвищення кваліфікації зі стажуванням без відриву від виробництва

На кафедрі Інформаційних технологій та кібербезпеки працює з 2005 року.

Електронна адреса: mazurok@imem.odessa.ua

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com