Викладачі | Антонова Альфія Раісівна

Антонова Альфія Раісівна

Народилася 1962 року в місті Омск, Росія. 

кандидат технічних наук, доцент кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки.

штатний працівник, (безперервний стаж роботи в ОНАХТ – 16 років)

У 1984 році закінчила Омський державний університет ім. Достоєвського за спеціальністю "Прикладна математика"

1984 - 1987 році – інженер-программіст Особливого конструкторського бюро «Карат», за сумісництвом асистент кафедри «Обчислювальної техніки та прикладної математики» Омського політехнічному університеті;

1987- 1993 році викладач кафедри «Математики, теоретичної механіки та обчислювальної техніки» Омського вищого танкового інженерного училища;

1999- 2002 році – зав. лаб. обчислювальної техніки ОДАХ;

З 2000 року старший викладач кафедри «Програмування» ОДАХ;

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію.

Займається підготовкою до олімпіад як студентів спеціальності так і школярів. 

Займає посаду директора Школи спортивного програмуванняя ОНАХТ. 

Дисципліни, які викладає:
1. Програмування

2. Програмування на мові С/С++

3. Об’єктно-орієнтоване програмування

4. Теорія алгоритмів

5. Алгоритми та методи обчислювання

6. Моделювання систем

7. Основи програмування

8. Алгоритмізація та програмування

9. Дискретне програмування

Загалом має більше 35 наукових публікацій та понад 35 навчальних посібників по курсам кафедри. 

Наукові праці та навчальні посібники виданні за останні 5 років:
 1.​ Дорошенко А.В., Антонова А.Р. Глауберман М.А. альтернативные энергетические системы на основе газо-жидкостных солнечных коллекторов-регенераторов. Научный сборник «Физика аэродисперсионных систем». Вып. 48, 2011, с. 35-44.

2.​ Дорошенко А.В., Антонова А.Р. Газожидкостные солнечные коллекторы для альтернативных холодильных систем, Международна научно-техн. конференція «Сучасні проблеми ХТТ», ОДАХ, 22-24 вересня, 2012.

3. Дорошенко А.В., Антонова А.Р. Многофункциональные альтернативные энергетические системы на основе газо-жидкостных солнечных коллекторов. Рroblemele energeticii regionale 3(20) , Кишинев, декабрь 2012.

4. Рroblemy specjalistów edukacji szkolenia konkurencyjne. Проблеми підготовки конкурентоздатних фахівців у галузі освіти. Збірник наукових праць WSIiU i CEASC, Лодзь, Польща, - 2015. – С.3-12.

5. О.В. Дорошенко, В.А. Гончаренко Разработка многофункциональных солнечных систем на основе тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой. “Problemele energeticii regionale. Тermoenergetica”, Кишинев. - 2015. – - №1,(27). – С.44 - 59.

6. Solar Multi-stage Refrigeration Systems on the Basis of Absorber with the Internal Evaporative Cooling. Doroshenko A.V., Kirillov V.H., Antonova A.R., Liudnicky K.V. “Problemele energeticii regionale. Тermoenergetica”, Кишинев. - 2015. – - №2,(28). – С.76 - 87. 

Список навчальних посібників,які отримали у грудні 2015 року Гриф Вченої Ради ОНАХТ:

 

1. Антонова А.Р., Снігур Т.С. Об’єктно-орієнтоване програмування: Навчальний посібник для самостійної роботи. Одеська національна академія харчових технологій, 2015. – 72 с.

2. Антонова А.Р., Снігур Т.С. Об’єктно-орієнтоване програмування: Навчальний посібник. Одеська національна академія харчових технологій, 2015. – 37с.

3. Антонова А.Р., Ільящук Ю.О. Курс програмування для технічного ВНЗ при кредитно-модульній системі навчання. Навчальний посібник. Одеська національна академія харчових технологій, 2015. – 80с.

4. Антонова А.Р., Ільящук Ю.О. Курс програмування для технічного ВНЗ при кредитно-модульній системі навчання. Навчальний посібник для самостійної роботи. Одеська національна академія харчових технологій, 2015. – 87с.

Стажування за кордоном:

1: листопад 2014 р. Modern University-project approach to work in accordance with the provisions of the European Qualifications Framework, Diploma №111418

2.: січень 2015 р. Projects preparation. EU funds.

3.: березень-квітень 2015 р.International transfer of innovation. Exit to Europe request.

4. 25.11.2015 р. – Introduction to Business Analytics and Data Science. Course organized by International Business Machines, IBM.

5. лютий 2016 р. The modern university is open to cooperation with the European and world requests. 

Наукові профілі: ORCID 0000-0003-3599-0983     ResercherID  N-6312-2015 

На кафедрі Інформаційних технологій та кібербезпеки працює з 2012 року.

Електронна адреса: abantonova@i.ua

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com