Викладачі | Ломовцев Павло Борисович

Ломовцев Павло Борисович

Народився 22 січня 1973 року у м.Одеса

кандидат технічних наук, доцент кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки

штатний працівник, (безперервний стаж роботи в ОНАХТ – 20 років)

    У 1995 році закінчив Одеську державну академію холоду з відзнакою за спеціальністю «Комп’ютерні системи проектування», кваліфікація інженер-системотехнік.

      У 2003 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Холодильна та кріогенна техніка, системи кондиціювання». У 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри систем автоматизованого проектування.

      З 1995 року працює в академії на посадах: асистент, старший викладач, доцент; з 1997 р. до 2000 р. – заступник декана факультету базової освіти, з 2004 р. до 2013 р. – декан по роботі з іноземними студентами, завідувач підготовчим відділенням для іноземних громадян, заступник керівника Центру по роботі з іноземними студентами; з 2012 – доцент кафедри інформаційних технологій і кібербезпеки.

Викладає наступні дисципліни:

  • Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів;
  • Проектування в середовищі CAD;
  • Автоматизовані системи концептуального проектування;
  • Комп’ютерна графіка і графічні бази даних;
  • Лінгвістичне забезпечення САПР;
  • Технічний дизайн.

Видання наукових праць і навчальних посібників:
Всього видав 22 наукових публікацій, розробив 27 учбово-методичних видань.

Основні наукові праці за останні 5 років:

1. Формирование основных модулей в моделирующей системе TT-RH для парокомпрессионных термотрансформаторов. – Деп. в ГНТБ Украины №64-Ук 2008 от 26.06.08 г. – 24 с. –Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А.

2. Анализ способов идентификации энергетической эффективности и диагностики парокомпрессионных термотрансформаторов. – Холодильная техника и технология, №3(113), 2008. – Одесса – Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А.

3.  Формирование дополнительных модулей в моделирующей системе TT-RH для парокомпрессионных термотрансформаторов. – Деп. в ГНТБ Украины №31-Ук 2009 от 01.07.09 г. – 15 с. – Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А.

4.  Моделирование работы двухступенчатого парокомпрессионого термотранформатора на R134a. – Холодильная техника и технология, №4(126), 2010. – Одесса – Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А.

5.  Моделирование работы одноступенчатого парокомпрессионного термотрансформаиора на различных рабочих веществах. – Деп. в ГНТБ Украины №10-Ук 2011 от 14.03.11 г. – 13 с. – Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А.

6.  Системная диагностика холодильных и теплонасосных установок. – Деп. в ГНТБ Украины №10-Ук 2012 от 28.03.12 г. – 20 с. – Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А.

7.  Термоднамическое моделирование парокомпрессионных холодильных и теплонасосных установок. – Деп в ГНТБ Украины №-5 Ук 2013 от 01.04.13 г. – 20 с. –Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А.

Основні учбово-методичні видання за останні 5 років:

1. Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів. – Навчальний посібник до курсового проектування студентів 4-го курсу. – ОДАХ, 2008 р. – 12 с. – Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А., Тройніна А.С.

2. Проектування у середовище CAD-систем. – Навчальний посібник до курсового проектування студентів 4-го курсу. – ОДАХ, 2008 р. – 12 с. – Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А., Тройніна А.С.

3. Додаток до курсового проектування студентів 4-го курсу. – ОДАХ, 2008 р. – 74 с. – Ломовцев П.Б., Ломовцев Б.А., Тройніна А.С.

4. Навчальний посібник для студентів 5 курсу денної форми навчання та 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 080402 «Інформаційні технології проектування» «Основи технічного дизайну». – ОДАХ, 2009 р. – 120 с. – Ломовцев П.Б.

5. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 080402 «Інформаційні технології проектування» «Технічний дизайн». – ОДАХ, 2009 р. – 81 с. – Ломовцев П.Б., Ченьона Т.С.

6. Проектування в середовищі CAD-систем. Посібник до виконання лабораторних робіт. – ОДАХ, 2011 р. – 100 с. – Ломовцев П.Б., Ченьона Т.С.

7. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Геометричне моделювання в конструюванні інженерних об’єктів». – ОНАХТ, 2013 р. – 58 с. – Ломовцев П.Б., Ченьона Т.С., Чумаченко Д.О.

 

На кафедрі Інформаційних технологій та кібербезпеки працює з 2008 року.

 Електронна адреса: lomovtsev@mail.ru

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com