Викладачі | Бодюл Олена Станіславівна

Бодюл Олена Станіславівна

Народилася 23 липня 1977 року у м. Одеса

Старший викладач Інформаційних технологій та кібербезпеки

штатний працівник, (безперервний стаж роботи в ОНАХТ – 13 років)

 З 1994 року навчалась в Одеській державній академії холоду на теплофізичному факультеті та в інституті інформаційних технологій.

У 1999 році закінчила академію з відзнакою за спеціальністю "Комп'ютерні системи проектування" ("Інформаційні технології проектування") та продовжила навчання у аспірантурі за спеціальністю "Технічна теплофізика та теоретична теплотехніка".

У 2003 році  отримала грант U.S. Civilian Research and Development Foundation, що дозволило відвідати Національний інститут стандартів та технологій (NIST) у м. Болдер (Colorado, USA), представити результати дослідницької діяльності термодинамічного центру ОДАХ, ознайомитись з новітніми тенденціями в науці та сучасними досягненнями в галузі інформаційних технологій.Водночас з навчанням в аспірантурі працювала на кафедрі інформаційних систем.

У 2004 році продовжила викладацьку діяльність на кафедрі програмування (з 2012 р – інформаційних технологій та кібербезпеки).

З 2008 року по теперішній час працює випускаючим редактором науково-технічного журналу "Холодильна техніка та технологія".

З 2015 року працює у Координаційному центрі видання наукових журналів Одеської національної академії харчових технологій. 

 Викладає наступні дисципліни: 

  • Теорія алгоритмів,
  • Технології захисту інформації,
  • Управління ІТ-проектами,
  • Методи синтезу і оптимізації,
  • Інформатика і системологія,
  • Інформатика та програмування,
  • Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови

 Наукові праці та навчальні посібники виданні за останні 5 років:

1. Yakub L.N., Bodyul E.S. Low-temperature equation of state of solid methane. Refrigeration engineering and technology, 2016, vol 52, iss. 1, pp.73-77.

2Бодюл О.І., Віноградова Е.І., Владімірова В.Б., Бодюл О.СПрограмнезабезпечення для обробки палеоекологічних данихХолодильна техніка та технологія. № 1 (141), 2013.– С. 85-89.

3Bodyul O.I., Bodyul E.S. Development  of  multipurpose  ecologically  effective power-technological system for preventing of the combustion’s wastes emission.Холодильна техніка та технологія№ 6 (140), 2012.– С. 46-51.

4Бодюл О.И., Бодюл Е.С., Петрушкова Е.Е. Оценка экологических характеристик рабочих агентов, применяемых в тепловых насосах. «Екологія довкілля та безпека життєдіяльності» № 2, 2009.

5Бодюл О.И. Барский Л.А., Косой Б.В., Бодюл Е.С. Экологически безопасные многоцелевые системы для переработки и утилизации отходов. 5-я Международная выставка и конгресс по управлению отходами и природоохранным технологиям. ВэйстТэк-2007. Мат. конгресса. Москва, 29 мая – 1 июня 2007 г.. CD-ROM.

 

6Bodyul O.I., Dubro I.V.,. Bodyul E.S, Shabadash D.V. An Automated System for Calculating Risk and Ecological Damage of Refrigerants. Proc. of SixteenthSymposium on Thermophysical Properties., 2006 – CD-ROM, NIST/ASME, July 30-August 4, 2006, Boulder, Colorado USA. 

Загалом має 23 наукові публікації та 8 методичних розробок (посібників, лабораторних практикумів)

Наукові профілі:

ORCID http://orcid.org/0000-0001-9925-434X

ResercherID  http://www.researcherid.com/rid/J-3327-2015

Scopus Author ID:   6506334652

У 2012 році на базі Одеського національного морського університету (кафедра інформаційних технологій) пройшла стажування без відриву від виробництва.

Область особистих захоплень: театр, музика, фотомистецтво, садівництво. 

На кафедрі Інформаційних технологій та кібербезпеки працює з 2012 року.

 Електронна адреса: bodyulolena@ukr.net

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com