Викладачі | Котлик Сергій Валентинович

Котлик Сергій Валентинович

Народився 24 лютого 1960 року у м. Одеса

 

кандидат технічних наук, доцент кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки, декан факультету "Комп'ютерної інженерії, програмування і кіберзахисту", академік Академії інженерних наук України (2009), член редакційних колегій наукових журналів «Економіка харчової промисловості» (2007), «Автоматизація технологічних і бізнес - процесів »(2009), стаж безперервної роботи в ОНАХТ - 29 років, з 1988 року.

Закінчив Харківський інститут радіоелектроніки в 1982 році за спеціальністю "Автоматизовані системи управління", отримав кваліфікацію інженер-системотехнік. З 1982 року - аспірант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник кафедри "Програмного забезпечення" в Харківському інституті радіоелектроніки.

Кандидатську дисертацію захистив в 1987 році за спеціальністю 05.13.06 "Автоматизовані системи управління" на тему «Розробка декомпозиційних методів вирішення великих завдань рівномірного розподілу ресурсів на підприємствах одиничного і дрібносерійного типу». У дисертації дослідження проводились на стику математики, економіки і програмного забезпечення комп'ютерів. Результати досліджень в різні роки були впроваджені в експлуатацію у вигляді програмних комплексів на Київському ВО «Більшовик», Харківському заводі «Електроважмаш», Одеських ВО «Пресмаш» і НВО «Кислородмаш», Харківському ДСК-1 для розрахунків об'ємних і об'ємно-календарних планів виробництв .

 З 1988 року - асистент кафедри «Прикладної математики та обчислювальної техніки» Одеського технологічного інституту харчової промисловості. У 1992 році отримав звання доцента по кафедрі «Прикладної математики та обчислювальної техніки», з 2003 р - декан факультету Економіки, менеджменту і бізнесу ОНАХТ, з 2013 року - декан факультету Інформаційних технологій та кібербезпеки ОНАХТ (з 2018 року факультет отримає назву Комп'ютерної інженерії , програмування і кіберзахисту).

 

Відвідати сайт факультету

Викладає наступні дисципліни:

«Чисельні методи»,

«Методи та системи підтримки прийняття рішень»

«Разработка  WEB-систем». 

Основні публікації:

1.    Котлик С.В., Шпинковський О.А., Шпинковська М.І. Чісельні методи. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН). - Одесса: Оптимум,  2003. - 123 с.

2.   Котлик С.В., Морозюк І.Є., Шпинковський О.А., О.В.Андріянов.  Інформаційні сервіси комп’ютерної  мережі Інтернет. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф МОН). - Одеса: ВКФ «Укрполіграф» ОВ, 2005. - 156 с.

3.   Гриневецкий С.Р., Шувалов С.Е., Котлик С.В.,  Ангелов Г.В. и др. Психолого-социологические технологии в современном менеджменте. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений (гриф МОН). Київ-Одеса: СМИЛ, 2005. - 384 с.

4.   Гриневецкий С.Р., Кивалов Г.Ф., Котлик С.В.,  Ангелов Г.В. и др. Развитие личности современного менеджера. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений (гриф МОН). - Киев-Одесса: СМИЛ, 2008. - 344 с.

5.   В.В.Левчук, Л.В.Мишковец, С.В.Котлик, Г.В.Ангелов и др. Менеджмент: Инновационно-стратегические и психолого-этические аспекты. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений (гриф МОН). Одесса: Астропринт, 2009. - 480 с.

6. Егоров Б.В. ,Иванова Л.А., Котлик С.В. Технический дизайн. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений (гриф МОН). - Львов, «Магнолия 2006», 2013 - 336 с.

7. Иванова Л.А., Котлик С.В., Малых С.В. Дизайн в рекламе.[монография] – Одесса: Астропринт, 2016. -   268 с.

8.  Иванова Л.А., Котлик С.В., Промышленное проектирование в дизайне. [монография] – Одесса: Астропринт, 2016. -   320 с.

9.  Іванова Л.О., Сергєєва О.Є., Котлик С.В. Основи промислового дизайну.  [навчальний посібник] – Одесса: Астропринт, 2017. -   252 с.

Протягом ряду років (2004-2014) був керівником і відповідальним виконавцем держбюджетних і договірних тем по тематиці, пов'язаної зі створенням математичних моделей виробництва та навчання, і розробкою програмного забезпечення для реалізації запропонованих моделей.

Пройшов підвищення кваліфікації в КНТЕУ (м.Київ) на семінарі "Діагностика якості менеджмент-освіти" (2003), в КНТЕУ (м.Київ) на семінарі "Теорія і практика створення електронних навчальних курсів" (2004), в ДУІКТ (м Київ) на семінарі "Болонський процес: трансформація навчального процесса у технологію навчання" (2006), на кафедрі комп'ютеризованих систем управління ОПУ (м.Одеса) (2009), в ДВНЗ «УМО» НАПН України (м.Київ) на курсах Підвищення кваліфікації керівніх педагогічних кадрів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2012), пройшов атестацію в компании ТОВ "МНС Груп" за курсом "Внутрішній аудит та оцінка системи менеджменту якості згідно з вимогами стандартів ISO 9001:2015 та ISO 19001:2011" (2017).

Нагороджений грамотами ректора ОНАХТ (2005, 2007), грамотами одеської Державної обласної адміністрації (2009, 2012), грамотою Міністерства аграрної політики України (2010), подякою Міністерства освіти і науки (2017). 

Наукові профілі:

ORCID 0000-0001-5365-1200 ResercherID M-9718-2015

Електронна адреса: sergknet@gmail.com  

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com