Викладачі | Корниєнко Юрій Костянтинович

Корниєнко Юрій Костянтинович

Народився 19 квітня 1962 року у м. Одеса

 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки, безперервний стаж роботи в ОНАХТ– 28 років.

 

У 1984 році закінчив Одеський державний університет ім.І.І.Мечникова (зараз ОНУ ім.І.І.Мечникова), з 1994 по 1997 рр. навчався в аспірантурі.

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію.

У 1994 році отримав наукове звання доцента.

 

Директор центру дистанційного навчання ОНАХТ. Відвідати сайт центру (dlc.onaft.edu.ua)

Старший куратор факультету інформаційних технологій та кібербезпеки;

Член Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти (підкомісія 302 Дистанційне навчання) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

 

 

 

Викладає наступні дисципліни:

·         Моделювання систем;

·         Чисельні методи;

·         Дискретна математика;

·         Математична логіка;

·         Методологія організації наукових досліджень;

·         Інформаційно-аналітична діяльність в галузі інформаційної безпеки;

 

Наукові праці та навчальні посібники, видані за останні 5 років:

Всього більш 50 наукових публікацій, з них:

1. Використання дистанційних технологій як засіб підвищення якості навчання. «Холодильна техніка та технологія», 2016, т.52. випуск 4  С. 51-56.

2. Про тестування в Moodle з використанням зовнішніх online-ресурсів. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle: Четверта міжнародна науково-практична конференція, Київ, 19 травня 2016 р. - К., 2016.

3. Якісна організація самостійної роботи студентів з використанням дистанційних технологій навчання. 47 науково-методична конференція викладачів ОНАХТ «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів». .Одеса, ОНАХТ, 4–5 квітня 2016 р.- О., 2016.

4. Організація самостійної роботи студентів з використанням системи дистанційної навчання MOODLE. 47 науково-методична конференція викладачів ОНАХТ «Перспективи розвитку науково-методичного забезпечення для самостійного вивчення дисциплін та їх окремих розділів». Одеса, , ОНАХТ, 4–5 квітня 2016 р.- О., 2016.

5. Про результати дистанційного модуля навчання. 48 науково-методична конференція викладачів ОНАХТ «Розвиток методологічних основ вищої освіти в ОНАХТ». Одеса, ОНАХТ, 12-13 квітня 2017 р., с.3-8.- О., 2016.

Навчальні посібники:

1. Корнієнко Ю.К., Болтач С.В., Плотніков В.М., Бойцова О.С. Моделювання систем. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт. Одеська національна академія харчових технологій, 2017. – 104 с.

2. Корнієнко Ю.К., Болтач С.В., Плотніков В.М., Бойцова О.С. Моделювання систем. Навчальний посібник до самостійної роботи студентів. Одеська національна академія харчових технологій, 2017. – 63 с.

 

Наукові профілі:

 ORCID 0000-0002-0973-3927  ResercherID P-5010-2015  Google Scholar

 

Електронна адреса: yurikkorn@gmail.com     Skype: yurikorn1

По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com