Викладачі | Владімірова Валентина Борисівна

Владімірова Валентина Борисівна

Народилася 9 березня 1971 року в місті Одеса.

Старший викладач кафедри Інформаційних технологій та кібербезпеки

штатний працівник, (безперервний стаж роботи в ОНАХТ–  13  років)

У 1988 році закінчила 99 школу (зараз гімназія №4) м. Одеса.

1988-1992 роки – навчання в Одеському державному університеті ім. І.І. Мечникова (зараз ОНУ ім. Мечникова), за спеціальністю "Прикладна математика".

1992-1996 роки – навчання в Одеській державній академії холоду за спеціальністю «Теплофізика».

1993-1995 роки – Інститут нових технологій АН СРСР, Одеська філія, лаборант.

1995-1996 роки – Науково-виробнича фірма «Нові технології», технік-конструктор.

1996-1999 роки – Одеська державна академія холоду, аспірант.

2000-2002 роки – Одеська державна академія холоду, старший лаборант кафедри тепло- та масообміну.

2002-2012 роки – викладач кафедри програмування Одеської державної академії холоду.

Дисципліни, які викладає:
1. Захист інформації в комп’ютерних системах.

2. Інформаційні технології.

3. Навчальна практика.

4. Теорія інформації та кодування

5. Основи програмування та алгоритмічні мови


Наукові праці та навчальні посібники, які видані за останні 5 років:

Наукові праці:
1. Оніщенко В.П., Владімірова В.Б. Математическое моделирование процессов замораживания пищевого сырья с апробацией на примере модельного вещества – тилозы. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 70-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ БЄЛЯЄВА М.І. «Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі», 2008. 
2. Желіба  Ю.О., Харченко С.В., Владімірова В.Б., Оніщенко М.В. Експериментальне дослідження та математичне моделювання процесу випаровування нафталіну у повітря при атмосферному та знижених тисках. VI міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології», 2009. – стор. 170-172.
3. Віноградова О.І., Бодюл О.І.,Владімірова В.Б. «Інформаційно-обчислювальна система для відтворення палеоекологічних умов». XIII міжвузівська науково-методична конференція «Людина та навколишнє середовище – проблеми безперервної екологічної освіти в ВУЗах». 2009. 
4. Бодюл О.І., Владімірова В.Б., Бодюл О.С., Віноградова О.І., Чухрій Ю.П. «Інформаційне забезпечення підготовки студентів-екологів »// Холодильна техніка і технологія, №6 (128).– Одеса: ОДАХ, 2010. – С. 90-92.

Навчальні посібники:
1. Антонова А.Р., Владімірова В.Б. Об'єктно-орієнтоване програмування.: Посібник до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт (спеціальність 092501). Одеська державна академія холоду, 2009. – 91 с.
2. Антонова А.Р., Владімірова В.Б. Об'єктно-орієнтоване програмування.: Посібник до самостійної роботи та виконання контрольних робіт. Одеська державна академія холоду, 2011. – 68 с.
3. Антонова А.Р., Владімірова В.Б. Об'єктно-орієнтоване програмування.: Посібник до виконання лабораторних робіт. Одеська державна академія холоду, 2011. – 120 с.

У 2007 році на базі Одеського національного морського університету (кафедра інформаційних технологій) пройшла курси підвищення кваліфікації зі стажуванням без відриву від виробництва.

На кафедрі Інформаційних технологій та кібербезпеки працює з 2012 року.

Електронна адреса:  valentina_south@ukr.net


По-русски По-русски | Українською Українською

Адреса

65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 1/3, ауд. 229, ауд. 219, ауд. 270

Телефони

Завідуючий - 720-91-01,
Викладацька: 720-91-14, 720-91-18, 720-91-44

Веб-сайт академії

onaft.edu.ua

Веб-сайт приймальної комісії

onaft.od.ua

E-mail кафедри

vmplotnik@gmail.com